กาฬสินธุ์-แจกชุดตรวจโควิดฟรีช่วยแบ่งเบาภาระชาวบ้านช่วงโอมิครอนระบาด ต้องอย่างนี้! (ชมคลิป)

“วิรัช พิมพะนิตย์”ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะตั้งจุดแจกชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือเอทีเคฟรี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอนระบาดในพื้นที่ พร้อมมอบเสื้อสามารถให้กับอสม.ในตำบลภูปอสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PfFbz2uuF1A[/embedyt]

นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม และคณะทีมงานตั้งจุดบริเวณที่สำนักงาน “วิรัช พิมพะนิตย์”ซอยมัสยิด เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำการแจกจ่ายชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือเอทีเคให้กับประชาชนฟรี เพื่อนำไปใช้ตรวจเชื้อโควิดกับตนเอง และคนรอบข้าง ซึ่งเป็นการป้องกันรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพราะหากติดเชื้อก็สามารถรับรู้เข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อไม่ให้แพร่กระจายไปสู่คนอื่น ซึ่งการมอบครั้งนี้เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในพื้นที่ โดยมีประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และใกล้เคียงเดินทางมารับชุดตรวจอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งมีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามารับอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564 เบื้องต้นตั้งเป้าหมายการแจกจ่ายไว้กว่า 10,000 ชุด
นอกจากนี้นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ รองประธานสภาอบจ.กาฬสินธุ์ และสจ.อำเภอเมืองเขต 4 ยังได้นำเสื้อสามารถกว่า 100 ชุดไปมอบให้กับอสม.ใน ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ที่บริเวณลานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงใต้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะอสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยดูแลสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บให้กับประชาชน โดยเฉพาะการให้ความรู้และการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโรคโควิด-19


นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ที่ยังพบการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ที่มีการเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ และมีการตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ประชาชนต้องปฏิบัติตัวและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้ชีวิตและทำมาหากินตามปกติ ซึ่งการมอบชุดตรวจโควิด หรือเอทีเคครั้งนี้ นอกจากจะเป็นแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่หากไปสถานที่เสี่ยง หรือจำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต้องการตรวจหาเชื้อไม่ต้องซื้อ

เพื่อความมั่นใจว่าไม่มีเชื้อโควิด ซึ่งนอกจะแบ่งเบาภาระได้ส่วนหนึ่งแล้ว ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภารกิจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่กำลังทำงานอย่างหนัก รวมทั้งดำเนินงานตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่เน้นย้ำเสมอว่าจะต้องแบ่งปันและช่วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนการสอบเสื้อสามารถให้กับอสม.นั้นก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับอสม.ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป

 

 

ข่าวที่น่าติดตาม