ปทุมธานี-จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

ปทุมธานี-จัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
*********************

 


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดปทุมธานี และติดตามการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ภายใต้การดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดปทุมธานี พ. ศ. 2564


พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุม โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 4 มกราคม 2564 ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ สถิติสะสม ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 รวม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุ 11 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3 ปี จำนวน 32 ครั้ง) ลดลงจากค่าเฉลี่ย 21 ครั้ง (คิดเป็น -65.63%)
มีผู้บาดเจ็บ (admit) จำนวน 7 ราย (ค่าเฉลี่ย 3 ปี จำนวน 28 ราย) ลดลงจากค่าเฉลี่ย จำนวน 21 ราย (คิดเป็น -75.00%) มีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย (ค่าเฉลี่ย 3 ปี จำนวน 8 ราย) ลดลงจากค่าเฉลี่ย จำนวน 4 ราย (คิดเป็น 50.00%)

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม