กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับอำเภอสัตหีบและเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ หลังช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกับอำเภอสัตหีบและเทศบาลเมืองสัตหีบ จัดกิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ หลังช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

 


เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65 พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอสัตหีบ และผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับกำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ หลังจบช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 รวมทั้งที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาต่างจังหวัดมาสู่พื้นที่อำเภอสัตหีบ โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจ ATK ณ บริเวณตลาดเช้าฐานทัพเรือสัตหีบ, สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ,

สโมสรสัญญาบัตร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และโรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อแบบเร็ว ด้วยชุดทดสอบ ATK พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 14 ราย จากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ 1,345 ราย และในวันที่ 5 ม.ค.65 จะให้บริการตรวจอีกหนึ่งวัน ณ บริเวณตลาดเช้าฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา 06.00 น., สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ เวลา 08.00 น., สโมสรสัญญาบัตร โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา 13.00 น. จึงขอเชิญผู้ที่ต้องการตรวจ ATK เข้ามารับบริการได้ตามจุดให้บริการดังกล่าว


ในการนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และดำเนินการตามขั้นตอนการส่งต่อผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ผู้ป่วยต่อไป
การตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านกิจการพลเรือน และสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ให้ครอบคลุมที่สุด

 

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก

ข่าวที่น่าติดตาม