นราธิวาส-บัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลส่งิท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2565

นราธิวาส-บัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลส่งิท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที 1 มกราคม 2565 พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนบ้านเจาะวา และจุดบริการประชาชนสี่แยกโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีในห้วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับจนท.ประจำจุดตรวจพร้อมมอบอาหารว่าง และกาแฟ ให้กับ จนท.ประจำจุดบริการฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ


พร้อมทั้ง มอบพันธุ์พืชผักสวนครัว ในโครงการ “กิ่งพันธุ์ ปันสุข” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน จำนวน 25 ต้น และให้บริการน้ำดื่ม ลูกอม และเจลแอลกอฮอล์ กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา
โดยมี พ.อ.โยธิน รัตตเสรี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลือนที่ 41สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและพ.อ.ฮาซัน หะยีอารง หัวหน้าสถานีวิทยุ 912 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับ

หลังจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังสถานการศึกษาเรียนพิเศษ ม.3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อเยียมให้กำลังใจและมอบอุปกรการเรียน ชุดกีฬาและมอบทุนจำนวนหนึ่งให้เด็กนักเรียนพิเศษอีกด้วย ซึ่งทีสถานศึกษาพิเศษแห่งนี้มีเด็กนักเรียนพิเศษจำนวน 46 คนเป็นเด็กนักเรียนพิเศษในพื้นทีอำเภอสุไหงปาดีทั้งสิ้น

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม