ผู้ว่านำหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่านำหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่

 


วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมจุดปฏิบัติการอุบัติภัยทางถนน ทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อนำสิ่งของไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย จุดที่1 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี ซอยวัดอู่ตะเภา อำเภอเมืองชลบุรี ส่วนจุดที่ 2 เป็นจุดบริการอาชีวะ เทคนิคพัทยา ตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนสุขุมวิท และจุดที่ 3 เป็นจุดตรวจ จุดบริการความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้มงวดกับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแนะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งจังหวัดชลบุรี เป็นประตูสู่จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ ทำให้ปริมาณยานพาหนะบนทางหลวงมีปริมาณสูงขึ้น อาจส่งผลให้มีปัญหาด้านการจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์ของพี่น้องประชาชน ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดชลบุรี ได้ห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของให้กับผู้ปฏิบัติงาน ส่วนประชาชนที่เดินทางแล้ว ง่วงนอน เมื่อยล้า ก็สามารถแวะพักจุดบริการต่างได้


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำว่า ประชาชนที่ออกจากบ้านต้องไม่ประมาท ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลียงที่ชุมชนที่คนจำนวนมาก สวมหน้ากากอนามัย และสังเกตอาการตนเอง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม