@4FORCENEWS

ลำพูน – ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และปุ๋ย ป้องกันการกักตุนในพื้นที่ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด

ลำพูน - ผู้ว่าฯลำพูน...

คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด และ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัดและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

คณะผู้บริหารสำนักงาน...

ข่าวที่น่าติดตาม