@4FORCENEWS

ศิษย์พระอาจารย์จันทร์ จนฺทโชโต ร่วมพิธียกช่อฟ้าและทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนสร้างพระวิหารอุโบสถ ถวาย ณ สำนักสงฆ์เขาภูน้อยฯ จ.ร้อยเอ็ด

ศิษย์พระอาจารย์จันทร...

ข่าวที่น่าติดตาม