13/07/2024

อยุธยา – นายอำเภอบางปะอินแถลงข่าว”งานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีคนพื้นถิ่น บางปะอินเมืองรักษ์โลก”

อยุธยา – นายอำเภอบางปะอินแถลงข่าว”งานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีคนพื้นถิ่น บางปะอินเมืองรักษ์โลก”

   

วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วย นายมนตรี ยมนา นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน และนานชัยวัฒน์ ชัยวรรณจินดา ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวคล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็มเอ็มบี-มินนีแบ ไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวในงานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สิบสานประเพณีคนพื้นถิ่น บางปะอินเมืองรักษ์โลก

     

นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน กล่าวว่า อำเภอบางปะอินเป็นอำเภอที่มีคุณค่าทางประวัติศาตร์ และวิถีชีวิตทางสายน้ำของคนบางปะอินที่มีที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงถึงวิธีชีวิตทางสายน้ำ อาหารประจำถิ่น ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอำเภอบางปะอินให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคได้ ด้วยเหตุนี้อำเภอบางปะอินจึงได้กำหนด โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองควบคู่กับการสร้างเมืองอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวคล้อม ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีคนถิ่น บางปะอินเมืองรักษ์โลก” โดยงานนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฏาคม 2567 ในงานพบการแสดง และร้านค้า สินค้าโอทอปต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดงาน ณ.บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางปะอินหลังเก่า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

ข่าวที่น่าติดตาม