24/07/2024

กาฬสินธุ์-ชื่นชม “ศิษย์ ยว.” ต้นแบบเยาวชนตามรอยพ่อพอเพียงสู่รางวัลคนดีศรีจังหวัด

คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กุสุมาวดี พลเรืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และนายพุฒิพงศ์ ผาลิตร อายุ 19 ปี นักเรียนชั้น ม.6 ในโอกาสรางวัล “คนดีศรีจังหวัด” จากการจัดงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อน มุ่งสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.กุสุมาวดี พลเรืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่เมื่อวานนี้ (9 ก.ค.67) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ทาง จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรม จัดงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อน มุ่งสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบ 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” และมอบรางวัล “คนดีศรีจังหวัด” ให้กับองค์กร บุคคล จากหลายหน่วยงาน รับรางวัลหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้นมี นายพุฒิพงศ์ ผาลิตร อายุ 19 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้รับการคัดเลือกประเภท “เด็กและเยาวชน” ด้วย

 

ดร.กุสุมาวดีกล่าวอีกว่า จากการจัดงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อน มุ่งสู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบฯ และมอบรางวัล “คนดีศรีจังหวัด” ดังกล่าว ที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และแสดงความยินดีกับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลที่ได้รับรางวัล ทั้งนี้ ต่างขอบคุณทางจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรม จ.กาฬสินธุ์และภาคีเครือข่าย ที่บูรณาการจัดงานที่มีคุณค่าขึ้นดังกล่าว เช่นเดียวกับที่บรรยากาศภายในโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมนายพุฒิพงศ์ในครั้งนี้ โดยมีคณะครู บุคลากร เพื่อนนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
ดร.กุสุมาวดีกล่าวอีกว่า สำหรับนายพุฒิพงศ์ ผาลิตร “ศิษย์ ยว.” นักเรียน ม.6 รางวัล “คนดีศรีจังหวัด” ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์คุณค่าสูงสุด รู้จักประหยัด อดออม รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งการใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมและโรงเรียนเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า ปฏิบัติตนอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท ตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นเมื่อกระทำผิดพลาด ส่งเสริมเพื่อน พี่น้อง นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

“ที่โดดเด่นคือ ริเริ่มโครงการขยะเป็นเงินภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำขยะที่เกลื่อนกลาดโดยเปล่าประโยชน์ มารีไซเคิลและเปลี่ยนเป็นเงินได้ นอกจากจะสามารถหารายได้จากการนำขยะมาขาย ยังทำให้บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด น่าอยู่ยิ่งขึ้นอีกด้วย รวมทั้งยังได้ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง เพื่อประหยัดรายจ่ายในครัวเรือน และนำมาเป็นสินค้าจำหน่าย หารายได้ให้ครอบครัวและเป็นรายได้ระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ใช้หลักคุณธรรม นายพุฒิพงศ์ จึงเป็นเยาวชนต้นแบบตามรอยพ่อแบบพอเพียง สู่รางวัลคนดีศรีจังหวัดดังกล่าว”
ด้านนายพุฒิพงศ์ ผาลิตร นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กล่าวว่า ตนซึมซับคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชามาตั้งแต่เรียนชั้นประถม ทั้งเคยเห็นส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาเรื่อยๆ ขณะที่คุณพ่อ คุณแม่ ก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประกอบอาชีพ การเกษตร และการดำเนินชีวิต “ตามรอยพ่อ” มาอย่างต่อเนื่อง เห็นประโยชน์ และคุณค่าของความพอเพียง ทั้งในส่วนของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน จึงได้สานต่อ “รอยพ่อหลวง” ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง
“ขอขอบคุณทางจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจ.กาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายคุณธรรม ที่ได้ร่วมกันจัดงานสมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อน มุ่งสู่จังหวัดคุณธรรมฯ รวมทั้ง ดร.กุสุมาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนๆ ที่คอยสนับสนุน เป็นกำลังใจ จนกระทั่งตนได้รับรางวัลคนดีศรีจังหวัด ประเภทเด็กและเยาวชนในครั้งนี้” นายพุฒิพงศ์กล่าวในที่สุด

 

ข่าวที่น่าติดตาม