24/07/2024

กระบี่-ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จัดกิจกรรมจิตรอาสา ทาสี ตีเส้น บนพื้นผิวการจราจร ถนนมหาราช ตลอดสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร ป้องกันและลดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

กระบี่-ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จัดกิจกรรมจิตรอาสา ทาสี ตีเส้น บนพื้นผิวการจราจร ถนนมหาราช ตลอดสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร ป้องกันและลดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

 

 

วันนี้ 10 กรกฎาคม 2567
พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตรอาสา ทาสี ตีเส้น บนพื้นผิวการจราจร ถนนมหาราช ตลอดสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มองเห็นเส้นทางม้าลายได้อย่างชัดเจน โดยมีพ.ต.อ.สุขเกษม นครวิลัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่จัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 กิจกรรมจิตอาสา ทาสี ตีเส้น บนพื้นผิวการจราจร บริเวณถนนมหาราช ตลอดสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยเริ่มจากบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ไปถึงร้านมหาราชมอเตอร์ไซ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ใช้เส้นทางเดินรถโดยปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนน เริ่มเลือนลาง ประชาชน ไม่มีความสะดวกในการใช้รถ ใช้ถนน

 

อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนนไม่ชัดเจน ประกอบกับในเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในหลวงรัชกาลที่ 10 จึงได้จัดกิจกรรมจิตรอาสา ทาสี ตีเส้น บนพื้นผิวการจราจร เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นทางม้าลายได้อย่างชัดเจน…

 

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม