25/07/2024

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นำทีมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นำทีมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือก พ่อตัวอย่างแห่งชาติ พร้อมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคม ตลอดจนเครือข่าย ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ ณ ตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถสภากาชาดไทย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม