14/07/2024

ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตจัดโครงการตรวจวัดคัดกรองปัญหาด้านสายตา และแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567

ปทุมธานี เทศบาลนครรังสิตจัดโครงการตรวจวัดคัดกรองปัญหาด้านสายตา และแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567

   

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกร อาคารฝั่งจอดรถ ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายวรรณชัย อิทธิมณีสิริ รองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาคเอกชน แว่นตา 2005 และประชาชนผู้สูงอายุ

   

 

เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองปัญหาด้านสายตาและแก้ไขปัญหาสายตาให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีงบประมาณ 2567 ในโครงการมีการตรวจวัดค่าสายตา พร้อมออกแบบประกอบแว่นสายตาใหม่ ให้กับผู้สูงอายุ ที่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิต ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเข้าไปใช้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการจัดโครงการจะจัดในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมหงส์มังกร อาคารจอดรถ ชั้น 12 สำนักงานเทศบาลนครรังสิต สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม