24/07/2024

ปทุมธานีจัดยิ่งใหญ่ นายก ทน.รังสิตชวนประชาชนเที่ยวชมงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

ปทุมธานีจัดยิ่งใหญ่ นายก ทน.รังสิตชวนประชาชนเที่ยวชมงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ที่สำนักงานเทศบาลนครรังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และทีมผู้บริหาร ชวนประชาชนเที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2567 วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2567 และโครงการสืบสานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2567 ณ สนามแข่งเรือยาวคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทเรือยาว 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล , 2. ประเภทเรือยาว 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล , 3. ประเภทเรือยาว 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ชิงเงินรางวัลรวม ทั้งสิ้น 786,000 บาท

ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า เรียนเชิญพ่อ แม่ พี่น้อง นักท่องเที่ยว มาชมงานฟรีตลอดงาน มาร่วมกัน เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยกัน เทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จึงได้จัดงานสืบสานประเพณีโครงการสืบสานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา และการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลนครรังสิต ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนชุมชน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและนักท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การหล่อเทียน การจัดให้มีขบวนแห่เทียน

 

การถวายเทียนพรรษา การแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี การแสดงดนตรีและมหรสพต่าง ๆ การตกแต่งสถานที่ รวมถึงการประดับตกแต่งไฟประดับ ให้มีความสวยงาม จัดหาติดตั้งระบบเสียง ระบบแสง ยังพบกับ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินรังสิต Walking Street @Rangsit มีร้านค้ามากกว่า 300 ราย จำหน่ายอาหาร ของใช้ ของฝาก มากมาย ระหว่าง วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ซึ่งเอกลักษณ์ชาติให้คงอยู่สืบไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม