14/07/2024

กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดการฝึกผสม SINGSIAM 21/2024

กองเรือยุทธการ จัดพิธีเปิดการฝึกผสม SINGSIAM 21/2024

เมื่อ 9 ก.ค.67 พลเรือเอกชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ พลเรือตรี ณัฐพงศ์ ปานโสภณ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนเป็นประธานฝ่ายไทย พร้อมด้วย พันเอกหญิง ซิสวี เฮอรินี่ ผู้บัญชาการกองเรือที่ 3 กองทัพเรือสิงค์โปร์ เป็นประธานฝ่ายสิงคโปร์ ในพิธีเปิดการฝึกผสม SINGSIAM 21/2024 อย่างเป็นทางการ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีกำลังพลฝ่ายไทยและสิงค์โปร์ เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ รวม 750 นาย

 

การฝึกผสม SINGSIAM 21/2024 เป็นการฝึกผสมแบบทวิภาคี ระหว่างกองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสิงคโปร์ ในปีนี้เป็นครั้งที่ 21 มีวัตถุประสงค์การฝึก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลในการปฏิบัติการทางเรือร่วมกันในทุกระดับ และเสริมสร้างการตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

   

การฝึกผสม SINGSIAM ในครั้งนี้ กองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการฝึก โดยมี พลเรือตรี ณัฐพงศ์ ปานโสภณ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม จัดกำลังเข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย เรือในกองเรือฟริเกตที่ 1 เรือในกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ อีกทั้งหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สนับสนุนกำลังในการฝึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ

   

โดยมีกำลังที่เข้าร่วมการฝึกของฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงตากสิน เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช อากาศยาน และอากาศยานไร้คนขับ กำลังฝ่ายสิงค์โปร์ เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วย เรือปฏิบัติภารกิจชายฝั่งชั้น Independence 1 ลำ และเรือคอร์เวตชั้น Victory 1 ลำ
โดยมีห้วงเวลาการฝึก ระหว่าง 9-16 ก.ค.67 ทำการฝึกในท่าเรือพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และการฝึกในทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน ทั้งนี้ สามารถติดตามการฝึก SINGSIAM ในท่าเรือและการฝึกในทะเลต่อไป ในห้วงระยะเวลา 9-16 ก.ค.67 นี้

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม