21/07/2024

สมาคมแม่บ้านตำรวจนครบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “อคฝ. รวมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตผู้ป่วย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2567

สมาคมแม่บ้านตำรวจนครบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“อคฝ. รวมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตผู้ป่วย”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 9 ก.ค.67เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คุณดรุณวรรณ พึ่งทรัพย์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล,
พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.อคฝ., คุณปณิศา ประภาศิริ ประธานแม่บ้านตำรวจ
นครบาล 3,คุณฑิฆัมพร อรุณคีรีโรจน์
ประธานแม่บ้านตำรวจนครบาล 7,คุณอิศราภรณ์ แสนสิ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานแม่บ้านตำรวจนครบาล 6/เลขานุการชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล,คณะแม่บ้านตำรวจนครบาล และข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด บก.อคฝ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“อคฝ. รวมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตผู้ป่วย”
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2567
ณ อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ข่าวที่น่าติดตาม