21/07/2024

กาฬสินธุ์ระดมกึ๋นเอกชน 10 องค์กรเมืองน้ำดำรวมพลังสร้างเมืองกาฬสินธุ์

ภาคเอกชน 10 องค์กรสายเลือดใหม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผนึกกำลังจัดตั้ง “สภาพัฒนาเมืองน้ำดำ” ชูธงเดินหน้าพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ทุกรูปแบบ ด้วยคอนเซ็ปต์ “สามัคคี ไว้ใจ มีเป้าหมาย กล้าหาญ” เล็งโชว์จุดเด่น ของดีที่หลากหลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัด สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่วานนี้ (7 ก.ค.67) ที่ห้องเกื้อบุญ โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจกลุ่มพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นบุคลากรจากภาคเอกชนระดับคลังสมองใน จ.กาฬสินธุ์ 10 องค์กร ในโอกาสประชุมกลุ่มพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2567 ผู้ร่วมประชุมมี ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีฯ ผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์, นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้าฯ, นายวัชรพงศ์ ชาวอ่างทอง นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ, นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรฯ, นายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ นายวิโรจน์ มากพยับ รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรฯ น.ส.นิตย์รดี สุขสมิทธิ์กุล ประธานชมรมธนาคารฯ, ผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์, ผู้แทน อบจ.กาฬสินธุ์, ผู้แทนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเมืองฯ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ หลังการประชุม ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกาฬสินธุ์เชิงบวก ชื่นชม ให้กำลังใจ และเริ่มจับตามองว่าต่อไปจะเห็นมิติใหม่ในการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ ให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน เนื่องจากบุคลากรที่มาจาก 10 องค์กรนั้นล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ หรือเป็นคลื่นลูกใหม่ หลายคนเป็นสายเลือดใหม่ ไฟแรง มีเป้าหมายที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเต็มความสามารถ

ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีฯ ผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเป็นความท้าทายมาก ที่จะพัฒนา จ.กาฬสินธุ์ให้มีความเจริญหน้า หรือทัดเทียมจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน จากการประมวลข้อมูลตัวชี้วัดพบว่าปัญหาเกิดจาก 4 ปัจจัยคือ เจ้าภาพยังไม่ชัด ขาดกลไกในการขับเคลื่อน ยังโฟกัสประเด็นไม่ตรงกัน และขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น ในการประชุมกลุ่มพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ โดยเป็นการรวมตัวของบุคลากรจาก 10 องค์กรหลักในภาคเอกชน และมีส่วนราชการมาเป็นภาคีเครือข่ายด้วย เป็นเรื่องที่ดีมาก หากมีการขับเคลื่อนเมื่อใดเชื่อว่า กาฬสินธุ์จะมีความเจริญก้าวหน้า ไม่ด้อยไปกว่าจังหวัดอื่นแน่นอน

ด้านนายเกษม จิรัฐพิกาลพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวว่า การประชุมวันนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการที่ภาคเอกชนเรา จะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือพัฒนากาฬสินธุ์ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมุมมอง ตามสาขาอาชีพ ก่อนมีมติร่วมเป็นฟันเฟืองอันเข้มแข็ง ที่จะขับเคลื่อนองคาพยพ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เคยมี หลังจากที่ผ่านมา จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในภาพรวมความเจริญจึงไม่เท่าทันจังหวัดใกล้เคียง ทั้งๆที่มีศักยภาพ มีจุดแข็ง จุดเด่นหลายด้าน ที่พร้อมจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่ากาฬสินธุ์มีต้นทุนสูง มีความเพียบพร้อมบริบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรบุคคล และพืชเศรษฐกิจต่างๆ แต่ยังขาดพลังขับเคลื่อนให้ก้าวไปข้างหน้า
ขณะที่นายฉัตร์ชัยย์ วิรุฬห์วรวุฒิ ประธานหอการค้า จ.กาฬสินธุ์กล่าวว่า ประเด็นที่น่าสนใจที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกกันในที่ประชุมในวันนี้ ยังมีในส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผังเมือง การใช้ประโยชน์พื้นที่เขื่อนลำปาว โครงการสร้างสนามบินสารสินธุ์ วงแหวนรอบเมือง ขอความเห็นเสนอชื่อกลุ่มพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ใหม่ ในเบื้องต้นใช้ชื่อ “กลุ่มสภาพัฒนาเมืองน้ำดำ” จากนั้นร่วมกันตั้งธงว่าจะขับเคลื่อนกาฬสินธุ์อย่างไร เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปสู่เป้าหมาย เพราะเรามีของดีหลายอย่าง ที่เหนือกว่าจังหวัดอื่นๆ เช่น น้ำ ข้าว แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม เราจะหยิบอะไรมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัด เพื่อก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล

นายวุฒิพงษ์ พลอยวิเลิศ ประธานสภาเกษตรกรฯ กล่าวว่าประเด็นที่ทางสภาเกษตรมุ่งเน้น เป็นในส่วนของเรื่องประโยชน์การใช้น้ำ ซึ่งกำลังดำเนินการติดตามผลการของบประมาณดำเนินการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสภาเกษตรฯได้ยื่นเสนอไปแล้ว 139 โครงการ เบื้องต้นได้รับการจัดสรร 89 โครงการ นอกจากนี้ยังมุ่งเป้าไปในส่วนของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โครงการซีโรเวสต์ (Zero Waste) หรือแนวคิดขยะเหลือศูนย์ ซึ่งเป็นแนวทางในการลดขยะตั้งแต่ต้นทางและอื่นๆ ก็จะดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ได้เสนอให้มีการเชิญประธานสันนิบาตเทศบาลฯ มาร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรด้วย


นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทุกองค์กรจะขับเคลื่อนต่อไปได้ และประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือสามัคคี ไว้ใจ มีเป้าหมาย และกล้าหาญ เมื่อมีความสามัคคีปรองดองกัน ไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีเป้าหมายเดียวกัน มีความกล้าหาญที่จะคิด จะทำ จะเดินหน้าพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด อุปสรรคในทางการปฏิบัติ ก็จะไม่เกิด ทุกเรื่องก็จะบรรลุสู่เป้าหมายคือความสำเร็จอย่างราบรื่น โดยตั้งธงไว้ว่าทำอย่างไรให้บ้านเมืองเราเจริญก้าวหน้า พร้อมยึดหลัก “สามัคคี ไว้ใจ มีเป้าหมาย กล้าหาญ” แน่วแน่ดังกล่าว ในฐานะบทบาทสื่อ ซึ่งเป็นคนกาฬสินธุ์โดยกำเนิด พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ เชื่อว่ากาฬสินธุ์ต้องดีกว่าเดิม และคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ก็จะได้กำหนดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมในการพัฒนาเมือง เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ เสวนาสร้างการรับรู้ ทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดประชุมทบทวนความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ของกลุ่ม “สภาพัฒนาเมืองน้ำดำ” สายเลือดใหม่ทุกเดือน

ข่าวที่น่าติดตาม