22/07/2024

พิจิตร-อบจ.พิจิตร เดินหน้าโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล  ใช้งบเพียง 1 ล้านบาทเศษ ช่วยนาข้าว 3 พันไร่ มีน้ำให้ทำนาปีนาปรัง

พิจิตร-อบจ.พิจิตร เดินหน้าโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล  ใช้งบเพียง 1 ล้านบาทเศษ ช่วยนาข้าว 3 พันไร่ มีน้ำให้ทำนาปีนาปรัง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า“โครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล”เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่ดำเนินโครงการตามคำร้องขอจากประชาชนทั้ง 12 อำเภอของพิจิตร ล่าสุดได้ลงพื้นที่ไปดูก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขุดลอกคลองบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 1 ต.คลองทราย – บ้านหัวทด หมู่ที่ 3 ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อยู่ทางทิศตะวันออกจากอำเภอเมืองพิจิตร
 
ซึ่งเป็นรอยต่อกับ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก  โดยมี  นายจรูญ  รุ่งอุทัย  นายก อบต.คลองทราย ได้นำพาลงพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ใช้งบปี 66 วงเงิน 1,159,500 บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 67  ที่ผ่านมานี้เอง  ดังนั้นช่วงนี้ซึ่งก้าวเข้าสู่ฤดูฝนและฤดูน้ำหลากจึงลงพื้นที่ดูความสามารถของฝายน้ำล้นที่สร้างขึ้นเพื่อการกักเก็บน้ำว่ามั่นคงแข็งแรงและใช้ประโยชน์ได้ตามเจตนารมณ์หรือไม่
 
โดย นายจรูญ  รุ่งอุทัย  นายก อบต.คลองทราย ได้ให้ข้อมูลว่า การที่มีฝายน้ำล้นแห่งนี้ส่งผลให้สามารถชะลอการไหลของน้ำ สามารถกักเก็บน้ำจากต้นฝายน้ำล้นขึ้นไปยังด้านบนของฝายทอดยาวไปตามลำคลองให้มีน้ำได้เกือบ 3 กม. และช่วยให้พื้นที่การเกษตรที่อยู่สองฝากฝั่งคลองซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวและพื้นที่สวนไม้ผลกว่า 3 พันไร่ได้รับอานิสงส์จากการดำเนินโครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล ของ อบจ.พิจิตร ดังกล่าวอีกด้วย
 
 พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ 1 ฝาย 1 ตำบล โดย อบจ.พิจิตร ยังมีงบประมาณและโครงการดังกล่าวที่รอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-กลุ่มเกษตรกร ถ้าอยากได้งบประมาณหรือโครงการดังกล่าวข้างต้นสามารถททำเป็นหนังสือขอรับงบสนับสนุนการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ได้ แต่ต้องขอบอกก่อนว่าการของบประมาณจากทางราชการขอปีนี้ได้ปีหน้า เนื่องจากต้องมีแบบแผน ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้านจึงจะนำเข้าข้อบัญญัติของบประมาณจากสภา อบจ.พิจิตร เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างต่อไป
สิทธิพจน์/พิจิตร

ข่าวที่น่าติดตาม