13/07/2024

กาฬสินธุ์-นายก ทต.โพนทองนำเจ้าหน้าที่เก็บกู้ไม้ล้มทับบ้านหวั่นไฟฟ้าช็อต

นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาฬสินธุ์ เร่งเก็บกู้ซากต้นไม้และสายไฟ หลังถูกลมพายุพัด โค่นล้มทับและพาดบ้านเรือนชาวบ้าน กีดขวางทางจราจร และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ได้นำเจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.โพนทอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้าน มีต้นไม้ กิ่งไม้ โค่นล้มและหักทับอาคารบ้านเรือน นอกจากนี้ยังมีสายไฟถูกกิ่งไม้เกี่ยวโน้มลงมา กีดขวางจราจร เป็นอุปสรรคในการเดินทางเข้าออก และเสี่ยงได้รับอันตรายจากการถูกไฟฟ้าช็อต

 

นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) โพนทอง กล่าวว่า ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัว บางวันมีลมพายุพัดผ่านรุนแรง และมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้ต้นไม้ กิ่งไม้ หักโค่นลงมา บางต้นล้มทับที่พักอาศัย เกี่ยวสายไฟฟ้าลงมาด้วย ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน หลังได้รับแจ้งปัญหา ได้ประสานผู้นำชุมชนทำการสำรวจ และลงพื้นที่เก็บกู้ต้นไม้ที่หักโค่นและสายไฟฟ้าที่พาดลงมา จากนั้นจัดระเบียบสายไฟใหม่ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

 

นายสุดใจกล่าวอีกว่า หน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจของผู้บริหารท้องถิ่น ที่หากเกิดเหตุแล้ว จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร็วไว บุคลากร อุปกรณ์ ต้องเตรียมให้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที รวมทั้งในส่วนของการดูแลสุขภาพขั้นฐาน สวัสดิภาพและสวัสดิการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ผู้บริหาร ทต.โพนทองได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน เติมเต็มอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

 

“เช่น ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.เฝ้าระวังการเกิดโรคประจำถิ่น การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ตามฮีต 12 คอง 14 ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน และสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยขึ้นไป ที่เป็นรูปธรรมอีกโครงการเด่นๆของ ทต.โพนทอง คือกองทุนวันละบาท ปัจจุบันมีสมาชิก 1,375 ครัวเรือน เงินสะสมในกองทุน 2 ล้านบาทเศษ ล่าสุดได้ใบประกาศเกียรติคุณ จากผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดูแลโครงการสวัสดิการชุมชนได้ดีเยี่ยม” นายสุดใจกล่าว

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม