21/07/2024

ปทุมธานี เลขาฯลูกปทุมต้านโกงยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯปทุม ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฤษฎีกากับ ว่าที่ นายก อบจ.

ปทุมธานี เลขาฯลูกปทุมต้านโกงยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯปทุม ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฤษฎีกากับ ว่าที่ นายก อบจ.

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี (ศาลากลางจังหวัด) ตำบลยางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายชณัฐ รานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ได้ยื่นหนังสือถึง นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี รับหนังสือไว้เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560
สืบเนื่องจากกระแสข่าวที่ผ่านมาหลังจากที่ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี ออกมาแล้วนั้น ว่าที่ นายก อบจ.ปทุมธานี มีคดีค้างเก่าที่ ป.ป.ช.เคยยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการประทับรับฟ้องไว้นั้น

 

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำรายงานส่งให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย เพื่อชี้แจงกรณีนายชาญ พวงเพ็ชร์ ว่าที่นายก อบจ.ปทุมธานี หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังจากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตัดสินว่า นายชาญ พวงเพ็ชร์ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ปทุมฯ หรือไม่ ส่วนนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย พรรคภูมิใจไทย ได้ให้ความเห็นผ่านสื่อว่า ต้องทำตามข้อเสนอแนะของเลขาธิการฯ กฤษฎีกา และคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเบื้องต้นคือ ผู้ว่าฯ ปทุมธานี ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของ อบจ. ซึ่งมีแนวทางและขั้นตอนอยู่แล้ว

   

ส่วน นายชณัฐ รานุรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง กล่าวว่า วันนี้ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่องขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2560 จากการที่ทางคณะกรรมการโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ได้ประกาศตั้งรางวัลนำจับคนซื้อเสียง จึงทำให้มีเครือข่ายภาคประชาชนส่งข้อมูลมาให้ทางศูนย์ประสานงานลูกปทุมต้นแบบต้านโกงเยอะมาก ถือว่าเป็นผลงานของโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง โดยเรามีความต้องการให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าการดำเนินการตามข้อกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ อยากให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายและมีความเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม