13/07/2024

สุราษฎร์ธานี-แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67

สุราษฎร์ธานี-แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67

 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.49 น. พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 ก.ค. 67 โดยมีข้าราชการจากกองทัพภาคที่ 4 ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ฯ โดยมีจำนวน 6 บ่อ ประกอบด้วย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์วัดเสมาไชย บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดประตูขาว บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยนาคราช

   

และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ห้วยเขามหาชัย โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดเสมาเมือง โดยแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ซึ่งประกอบพิธีพร้อมกันทั้ง 6 บ่อ จากนั้นจะกระทำพิธีแห่ขันน้ำสาครและน้ำที่ตักจากทั้ง 6 บ่อ ไปรวม ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจะมีการจัดขบวนอัญเชิญขันน้ำสาครไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อรอทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว สิทธิเณศ เห้งทับ สุราษฎร์ธานี ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม