14/07/2024

กระบี่-ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กระบี่-ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


.
วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางชณิสา หาญภักดีปฏิมา นายเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ผู้พิพากษา ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี ณ วังเทวดา น้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


.
เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีถวายความเคารพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและจุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมส่งให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูป ณ โต๊ะบวงสรวง จากนั้น พราหมณ์ประกอบพิธีอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ ผู้ดูแลรักษาสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ประธานพิธี อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ ประธานพิธีพร้อมเจ้าหน้าที่เชิญขันสาครและที่ตักน้ำไปยังแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วังเทวดา

 
.
จากนั้นฤกษ์เวลา 14.49 น. ประธานพิธีทำการตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วังเทวดา ใส่ขันน้ำสาคร จำนวน 19 ครั้ง เจ้าหน้าที่ทำการปิดฝาขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาว ผูกริบบิ้นสีขาว ประธานพิธีและเจ้าหน้าที่เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำขึ้นรถบุษบกที่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม จากนั้น เคลื่อนขบวนรถไปยังพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง ซึ่งจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกระบี่

 
.
สำหรับ “วังเทวดา” แหล่งต้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกระบี่ จากเทือกเขาพนมเบญจา ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำตกห้วยโต้ หมู่ที่ 4 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ ที่มีความสูง 11 ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำ เรียกว่าวัง ทั้งหมดมี 5 วัง วังเทวดาเป็นหนึ่งใน 5 วัง ที่ถือว่าเป็นแอ่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากวังเทวดามีประวัติความเป็นมาในความเชื่อของชาวบ้านว่า หากผู้ใดต้องการจะเห็นเทวดา (งูใหญ่ คือ เทวดา ในความเชื่อของชาวบ้าน) ให้ขึ้นไปที่วังเทวดา โดยให้เตรียมหมาก พลู ธูป เทียน และดอกไม้ ไปสักการะบูชาที่ต้นไม้ใหญ่ แล้วอธิฐาน เทวดาก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็น และสามารถจับต้องได้ โดยไม่ถูกทำร้าย ชาวบ้าน

 

จึงเรียกกันจนติดปากและตั้งชื่อวังดังกล่าวว่า “วังเทวดา” โดยเมื่อปีพุทธศักราช 2530 ได้นำน้ำจากสถานที่ดังกล่าว ไปประกอบพิธีจัดทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้สำหรับการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี
.
โดยจังหวัดกระบี่ จะประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 17.09 น.และประกอบพิธีเวียนเทียน สมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ฤกษ์เวลา 12.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่…

 

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม