20/07/2024

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

 

เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 4กรกฎาคม 2567 ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมุนีนายก เจ้าคณะจังหวัดนครนายก(ธรรมยุต) ประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก-ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครนายก ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร-ตำรวจ เข้าร่วมในพิธีฯ

 

ภายในพิธี นายสุภกินห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายคำนับด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้นประธานสงฆ์ให้ศิล ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานรับศิล จากนั้นประธานในพิธี ภวายความเคารพ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้นประธานในพิธีกล่าวคำถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

   

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์นำเจริญสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระกุศล จากนั้นเจ้าหน้าที่กล่าวคำถวายผ้าไตรจีวร-จตุปัจจัยไทยธรรม-ข้าวสารอาหารแห้ง จากนั้นประธานในพิธีเข้าถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกวดน้ำ-รับพร
จากนั้นนายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานและคู่สมรส พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 68 รูป เป็นอันเสร็จพิธี

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม