23/07/2024

เชียงใหม่-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน LANNA EXPO 2024 งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

เชียงใหม่-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน LANNA EXPO 2024 งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน LANNA EXPO 2024 ในระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงาน LANNA EXPO 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “BCG Creative Lanna” สุดยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ อัศจรรย์ภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาดและการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ให้เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน

ภายในงานได้แบ่งพื้นที่สำหรับการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยได้ร่วมบูรณาการจากหน่วยงานหลาย แบ่งเป็น 11 โซน ประกอบด้วย โซน 1 Northern Thailand Food Valley, โซน 2 OTOP ล้านนา สีสันภูมิปัญญาไทย, โซน 3 Lanna Expo & Creative Economy, โซน 4 Lanna Wellness Village, โซน 5 Chiang Mai Creative Economy Festival 2024, โซน 6 MHESI Sustainable Innovation for Creative Lanna, โซน 7 สานศิลป์ถิ่นหัตถกรรมบ้านถวาย, โซน 8 ตามรอยประเพณีล้านนา เที่ยวได้ทั้งปีที่เชียงใหม่, โซน 9 – 10 ข่วงจุมฟ้า กาดวัฒนธรรม และโซน 11 หอการค้าแฟร์ CCC FAIR 2024

ซึ่ง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เตรียมพร้อมนำของดีของขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดมาจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ด้วย ขณะที่ในภาคของธุรกิจก็ได้มีการจัดการเจรจาระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และการตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อีกด้วย

 

และการจัดงาน Lanna Expo 2024 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และตอบโจทย์ในการยกระดับอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดในลักษณะการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 800 – 1,000 บูธ โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดงาน LANNA EXPO 2024 ใน รูปแบบการจัดงาน Low Carbon Event เพื่อสนับสนุนการก้าวเข้าสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน

 

โดยมีผู้ประกอบการร่วมออกงานแสดงสินค้า และจำหน่ายสินค้าภายในงาน อาทิ การจัดโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่นำถุงผ้ามาจับจ่ายสินค้าภายในงาน ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายก็จะมีโปรโมชั่นแตกต่างกันไป รวมถึงการคัดแยกขยะของผู้เข้าร่วมงานด้วย ขณะเดียวกันจังหวัดเชียงใหม่มีความโดดเด่นหลายด้าน ทั้งการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ที่พัก อาหาร สินค้าหัตถกรรม งานเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นจากผ้าพื้นเมือง งานไลฟ์สไตล์ต่างๆ ซึ่งจะได้นำมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับทุกท่านในงานอีกด้วย

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม