21/07/2024

สงขลา-จัดพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา ตามประเพณีจีน ในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 182 ปี

สงขลา-จัดพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา ตามประเพณีจีน ในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 182 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว มีประชาชนชาวสงขลามาร่วมพิธีเวียนเทียนเป็นจำนวนมาก

 

 
ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สงขลา ได้มีการจัดพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา ตามประเพณีจีน ในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 182 ปี โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายสักกพันธุ์ อนันต์พงค์ ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา รวมทั้งประชาชนชาวสงขลา มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

   
โดยในพิธีมี พระภิกษุปานชัย เถี่ยนหงือ เจ้าอาวาส และพระจากวัดถาวรวรารามหาดใหญ่ เดินทางมาทำพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา ตามประเพณีจีน โดยใช้ดวงเทียนอยู่ในถ้วยแก้ว มาใช้ในพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา โดยผู้ที่มาร่วมพิธีจะเดินตามหลังขบวนพระ และสามเณรไปโดยรอบ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อกวนอูที่อยู่ใกล้กัน จำนวน 3 รอบ และมีพระ สามเณรสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เดินเวียนเทียนจนครบ 3 รอบ

   
สำหรับพิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์เสริมดวงชะตา ตามประเพณีจีน เป็นหนึ่งกิจกรรมในงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ครบรอบ 182 ปี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2567 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีตกาลของชาวจังหวัดสงขลา และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองสงขลาอยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลามายาวนานถึง 182 ปี ตลอดจนเพื่อร่วมสืบทอดพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และร่วมกันสืบทอดประเพณีของชาวสงขลา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม