23/07/2024

สุรินทร์ สสส.หนุน Young สุข Young ไม่เสี่ยง สร้างเยาวชนผู้นำลดเสี่ยงสร้างสุข

สุรินทร์ สสส.หนุน Young สุข Young ไม่เสี่ยง สร้างเยาวชนผู้นำลดเสี่ยงสร้างสุข

 


วันที่ 28 – 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนการจัดค่ายเยาวชน Young สุข Young ไม่เสี่ยง จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมเซเว่นบีบูติคโฮเทล จังหวัดสุรินทร์ มีคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วม 70 คน จาก 6 โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ โรงเรียนยางวิทยาคาร โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โรงเรียนบ้านทิพย์นวด โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนแตลศิริวิทยา โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ และอีก 1 โรงเรียนในจังหวัดยโสธร คือโรงเรียนเลิงนกทา

น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวเปิดค่ายและฝากถึงครูและนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายนี้ว่า ตอนนี้กระแสออนไลน์เข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้น มันไม่ได้มาแค่ความบันเทิง แต่มีการแทรกแซงทางการตลาดที่เราไม่รู้ตัว มีการขายสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมาย คือ บุหรี่ไฟฟ้า น่าตกใจมากที่พบว่าผู้หญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าเยอะมาก มันทัชใจของผู้หญิงมาก ๆ ความหอมหวนมันเย้ายวนและเสิร์ฟให้รู้สึกเท่ ตรงนี้ต้องระวัง อยากให้นักเรียนที่เข้าร่วม Young สุข Young ไม่เสี่ยง ได้เห็นข้อเท็จจริงตรงนี้ กลยุทธ์ของธุรกิจการหลอกลวงที่สำคัญคือเขาพูดไม่ครบ พยายามบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยในการเลิกบุหรี่บ้าง บุหรี่ไฟฟ้ามีความปลอดภัยบ้าง แต่การเลิกบุหรี่จะสามารถช่วยได้ต่อเมื่ออยู่ในการดูแลของแพทย์

เพราะการใช้ปริมาณน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้ามันต้องผ่านการควบคุมอย่างใกล้ชิด ถ้าไม่ควบคุมเรื่องปริมาณน้ำยาจะทำให้วกกลับมาติดนิโคตินหนักกว่าเดิม อันนี้เป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแม้แต่กระทั่งความสนุกบนความเสี่ยงที่เร้าใจในลักษณะการพนันรูปแบบต่าง ๆ ที่เริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อย ๆ อยากให้การเข้าร่วมกิจกรรม Young สุข Young ไม่เสี่ยง ของน้อง ๆ ได้เปิดวิสัยทัศน์ ได้เห็นข้อมูลต่าง ๆ และเป็นผู้นำการสื่อสารให้กับเพื่อน ๆ ให้กับครอบครัว ให้กับสังคมต่อไป และที่สำคัญทั้งครู อาจารย์ นักเรียนที่เข้าร่วม จะเป็นพลังสำคัญของสังคมไทยที่จะทำให้เด็กเยาวชนของเรามีวุฒิภาวะ มีความพร้อม และมีสติปัญญาที่จะไปต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมที่เริ่มมีความเสี่ยงเข้ามาเรื่อย ๆ เราจะร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยบนข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ

นายประพจน์ ภู่ทองคำ หัวหน้าโครงการ “รวมพลัง Young สุข Young ไม่เสี่ยง เพื่อสุขภาวะเยาวชนอีสาน” กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2563 โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานผู้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. จุดเน้นค่ายนี้ คือเน้นให้เยาวชนรู้ทันความเสี่ยงจากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และการพนันทุกรูปแบบ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเด็กเยาวชนตกเป็นเหยื่อทางการตลาดมากขึ้น ครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบหรี่ และร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน จัดฐานกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้พร้อมความสนุกให้นักเรียนรู้เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาด นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านพ่อเชียง ไทยดี จังหวัดสุรินทร์ มาสอนเพาะพันธุ์ไม้ และการทำไม้กวาดทางมะพร้าวด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตัวเอง
0000000000000000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธรรายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม