24/07/2024

ปทุมธานี กรรมการการเลือกตั้งและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาเลือกตั้งต่อเนื่อง

ปทุมธานี กรรมการการเลือกตั้งและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมาเลือกตั้งต่อเนื่อง

 

   

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.67 เวลา 08.30 น. นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้งและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ หน่วยเลือกตั้ง 27 และหน่วยเลือกตั้ง 28 อาคารศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตรบางพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี โดยมีดร.ป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดปทุมธานี

   

ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัด ปทุมธานี เข้าร่วมลงพื้นที่ จากนั้น ในเวลา 09.30 น. ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พบว่าการเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนในพื้นที่ทยอยเดินทางมาเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม