25/07/2024

นครนายก – พิธีสมโภชฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ และอายุวัฒนมงคล พระครูสันติคีรีรักษ์ (สมาน ฐานุตฺตโร) อายุ 65 ปี พรรษา 25

นครนายก – พิธีสมโภชฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ และอายุวัฒนมงคล พระครูสันติคีรีรักษ์ (สมาน ฐานุตฺตโร) อายุ 65 ปี พรรษา 25

 

ที่ศาลาวัดเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ พระเทพวชิรโสภณ เจ้าคณะภาค 12 วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม กรุงเทพ มหานคร เป็นประธานสงฆ์ พลเอก ปิยพงษ์ กลิ่นพันธ์ุ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อดีตจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และนายทหารราชองครักษ์พิเศษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ และอายุวัฒนมงคล พระครูสันติคีรีรักษ์ (สมาน ฐานุตฺตโร) อายุ 65 ปี พรรษา 25

 

โดยมีหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ คณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร พระสงฆ์ทักษิณานุทานรับไทยธรรม – ฉันภัตตาหารเพล ในการนี้ได้มีคณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ ได้นำกระเช้า และสิ่งของต่างๆเข้าถวายแด่ พระครูสันติคีรีรักษ์(สมาน ฐานุตฺตโร) เจ้าอาวาสวัดเขาชะโงก พร้อมชมการแสดงรำอวยพรเป็นต้น

 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ถวายพระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติ และพระศาสนาที่ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพิจารณาวินิจฉัย ตามมติมหาเถรสมาคม จึงเลื่อนให้พระครูสันติคีรีรักษ์ (สมาน ฐานุตฺตโร) น.ธ.เอก พธ.บ. เจ้าคณะตำบลพรหมณี เจ้าอาวาสวัดเขาชะโงก เป็น พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท (จต.ชท.)

   

ประวัติโดยย่อ พระครูสันติคีรีรักษ์ (สมาน ฐานุตฺตโร) เกิดวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2503 ปีชวด อุปสมบทวันที่ 3 มกราคม 2542 ณ วัดหินซ้อนใต้ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขาชะโงก พ.ศ. 2545 เป็นเจ้าอาวาส วัดเขาชะโงก พ.ศ. 2547 เป็นพระปลัดฐานานุกรมพระครูนายกบุราภิรักษ์ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร วันที่ 5 ธันวาคม 2552 ที่พระครูสันติคีรีรักษ์ จร.ชท. ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพรหมณี เมื่อ พ.ศ. 2560 และได้รับพิจารณาเลื่อนเป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโท(จต.ชท.) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ปัจจุบัน อายุ 65 ปี พรรษา 25 การศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. วิทยฐานะทางธรรม นักธรรมชั้นเอก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ที่ เจ้าคณะตำบลพรหมณี พระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองเป็นต้น

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม