22/07/2024

เชิญร่วมพลังบุญเปิด 3 โลก … #เชิญร่วมสร้างยอดทองคำพระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมฯ สกลนคร … รอบสุดท้าย

… เชิญร่วมพลังบุญเปิด 3 โลก … #เชิญร่วมสร้างยอดทองคำพระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุมฯ สกลนคร … รอบสุดท้าย
#บูชาคุณพระพุทธเจ้า บูชาคุณแผ่นดิน …
… อานิสงส์ไม่มีประมาณ …

#พิธียกยอดทองคำพระธาตุเชิงชุม เสาร์ 20 ก.ค.67 เวลา 0900 น.เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสารที่
#Line Official Account กด :
https://lin.ee/k82SI8J

Line ID : @bbdf

Page #Facebook : มูลนิธิพุทธภูมิธรรม
https://web.facebook.com/bbdf.org

ข่าว จังหวัดสกลนคร
งานสร้างยอดพระธาตุเชิงชุมส่วนสุดท้าย และสมโภชพระธาตุฯ

https://sakonnakhon.prd.go.th/th/content/category/detail/id/57/iid/287700

อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา
#โดย พระธรรมกิตติวงศ์
๑.ย่อมเป็นผู้ได้ในสิ่งที่เลิศเสมอ
๒.มีคนคอยกั้นร่มให้ทุกเมื่อ
๓.ย่อมได้รื่นรมในเทวโลก ๗๗ ครั้ง
๔.ย่อมได้เสวยเทวราชสมบัติในเทวโลก ๗๗ ครั้ง
๕.จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง
๖.จักได้เป็นพระเจ้าประเทศราชที่ไพบูลย์

อานิสงส์การสร้างฉัตรเพื่อเป็นพุทธบูชา
#พระไตรปิฏก เล่มที่ ๓๒ ขุทกนิกาย
๑. ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกร้อน
๒.ย่อมเป็นผู้ไม่รู้สึกหนาว
…..

เชิญอ่านต่อที่

https://www.facebook.com/share/p/zGTe5qCdsXqqnMXG/?mibextid=oFDknk

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม