24/07/2024

เชียงใหม่-กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริมให้ราษฎรทำเกษตรแบบขั้นบันไดอย่างต่อเนื่องเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

เชียงใหม่-กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งเสริมให้ราษฎรทำเกษตรแบบขั้นบันไดอย่างต่อเนื่องเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เปิด “กิจกรรม KICK OFF การทำเกษตรแบบขั้นบันไดอย่างต่อเนื่องเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ณ บ้านป่าแขม (หย่อมบ้านแม่แอบใน) หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

และนายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ผู้อำนวยการส่วนต่างๆ กรมอุทยานแห่งชาติฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามหน่วยจัดการต้นน้ำ สบอ.16 หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านหลวง, กำนันตำบลบ้านหลวง, เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลางตอนบน, เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ยะ-แม่ปอน และผู้ใหญ่บ้านหย่อมบ้านแม่แอบใน รวมถึงราษฎรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

 

โดยในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีการปรับแต่งขั้นบันได ปลูกไม้ผลอะโวก้าโดพันธุ์ Pinkerton และพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จำนวน 30 ต้น มีการปลูกแฝก หว่านปอเทือง และในครั้งนี้มีการใช้ปุ๋ยไฟป่า ซึ่งเป็นปุ๋ยจากใบไม้ชิงเก็บเพื่อลดไฟป่าผสมกับมูลวัว จากสถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ เพื่อบำรุงดินและพันธุ์พืช

 

ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้เตรียมการนำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววนวัตวิถีชนเผ่าปกาเกอะญอ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อการสร้างเครือข่ายชุมชน ที่มีรายได้และมีความเข้าใจการท่องเที่ยวสีเขียวเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มมีการจัดการท่องเที่ยวในระดับชุมชนและเป็นต้นแบบสำหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับพื้นที่อื่นๆ ให้นักท่องเที่ยวตัวเลือกในการท่องเที่ยวแบบวนวัฒนวิถี ซึ่งเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวสีเขียว ต่อไปในอนาคต

 

นภาพร/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม