21/07/2024

กระบี่-ผอ.กยท.กระบี่สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบโรงงานไทยเมคเอสทีอาร์ จำกัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พร้อมอายัดยางแผ่นดิบลักษณะอัดก้อนสี่เหลี่ยม กว่า 245 ตัน มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

กระบี่-ผอ.กยท.กระบี่สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบโรงงานไทยเมคเอสทีอาร์ จำกัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พร้อมอายัดยางแผ่นดิบลักษณะอัดก้อนสี่เหลี่ยม กว่า 245 ตัน มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท หลังพบลักษณะของยางเป็นมัด รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลายดอกไม่ชัดเจนแตกต่างจากมัดยางในประเทศไทย


.
วันที่ 29 มิถุนายน 2567 นายนายคชาธาร พลรงค์ ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ควบคุมยางสุราษฏร์ธานี กองการยาง กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ พร้อมคณะลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ โรงงานไทยเเมคเอสทีอาร์ จำกัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พบยางแผ่นดิบจำนวนประมาณ 245,421 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท มัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจตุรัส ลายดอกไม่ชัดเจน

   

ซึ่งลายดอกแตกต่างจากยางแผ่นดิบในประเทศไทย จึงได้อายัดไว้ตรวจสอบ และได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมยางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ. ศ.2542 ได้เข้าทำการตรวจสอบบัญชีการซื้อขายบัญชีการจำหน่ายยาง และปริมาณคงเหลือ ตามมาตรา 23 ของโรงงานไทยเมคเอสทีอาร์ จำกัด อำเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่

   
และมีเหตุอันควรสงสัยจากการตรวจสอบทางกายภาพ พบว่า ลักษณะของยางเป็นมัด รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลายดอกไม่ชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากมัดยางในประเทศไทย มีลักษณะเป็นแผ่นยางเปลือย ทรงสี่เหลียมผืนผ้า อาจเป็นยางที่มีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตความกฎหมาย มาตรา 26 จึงได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐาน

และหลังจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองยางภาคใต้ ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง จะเข้าเก็บตัวอย่างยางแผ่นดิบ เพื่อทดสอบคุณสมบัติยางทางฟิสิกส์และเคมี และตรวจสอบแหล่งที่มาของยางต่อไป

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
ที่มา: ขอบคุณ สนง.ปชส กระบี่

ข่าวที่น่าติดตาม