23/07/2024

อุตรดิตถ์-กรมการศาสนาเปิดตัวตักบาตรหาบจังหันของพี่น้องลาวเวียงอุตรดิตถ์ เป็นจุดเสบียงบุญ ต้องห้ามพลาด

อุตรดิตถ์-กรมการศาสนาเปิดตัวตักบาตรหาบจังหันของพี่น้องลาวเวียงอุตรดิตถ์ เป็นจุดเสบียงบุญ ต้องห้ามพลาด

วันเสาร์ที่29 มิถุนายน 2567 เวลา 06.30 น ณ ชุมชนคุณธรรมพลังบวรบ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการศาสนา ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ชุมชนคุณธรรมพลังบวรและวัดหาดสองแคว นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการตักบาตรหาบจังหัน และกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ตักบาตรหาบจังหัน ของพี่น้องเชื้อสายลาวเวียง ในชุมชนและวัดหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งถือเป็นจุดเสบียงบุญที่ Amazing และต้องห้ามพลาด 1 ใน 10 ของประเทศไทย ที่กรมการศาสนาได้คัดเลือกและเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้าไปสัมผัสและสะสมบุญกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกระแสพาครอบครัวหิ้วตะกร้าเข้าวัดทำบุญ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน (Soft Power) ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม ในมิติศาสนาและวัฒนธรรม สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจ โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมฯ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา ทั้งในวันและนอกเหนือจากวันธรรมสวนะ และในโอกาสต่างๆ โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และมีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

 

โดยภายในงาน นอกจากมีการตักบาตรและหาบจังหันที่ Amazing และสวยงามแล้ว ยังมีกิจกรรมเทศกาลอาหารพื้นถิ่น ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ ช้อป แชะ ชิม และอุดหนุนของฝากของที่ระลึกและอาหารพื้นถิ่น พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีย้อนยุคได้ฟรีตลอดงาน ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึง 21.00 น. ณ ตลาดวัฒนธรรมลาวเวียง กาดฮิมหลิ่ง หรือศูนย์เรียนรู้สวนไผ่ซางหม่นหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 

ทั้งนี้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การตักบาตรหาบจังหัน ของพี่น้องลาวเวียงชุมชนคุณธรรมพลังบวรบ้านหาดสองแคว ที่มีการสืบสานและรักษาสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมและ Soft Power ของชุมชน ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดสร้างความสุข สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดอุตรดิตถ์

 

และนายชัยพล สุขเอี่ยม กล่าวเพิ่มเติมว่า การตักบาตรหาบจังหัน เป็นจุดสะสมเสบียงบุญ 1 ใน 10 ที่ Amazing และต้องหาดพลาดของประเทศไทย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้สนใจ หรือพุทธศาสนิชนไปเข้าร่วมตักบาตรหาบจังหัน สะสมเสบียงบุญ ตามแนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชมชน” สัมผัสวิถีลาวเวียง บ้านหาดสองแคว ได้ทุกวัน ซึ่งมีโฮมสเตย์มาตรฐานอาเซียนรองรับไม่ต่ำกว่า 30 ห้อง ราคาพักค้างคืนพร้อมตักบาตรหาบจังหันต่อคน ๆ ละ 600 บาท หรือสั่งจองและร่วมตักบาตรหาบจังหันเฉพาะในข่วงเช้ากับชุมชนได้ ชุดละ ๓๐๐ บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ท่องเที่ยวลาวเวียงสไตล์ บ้านหาดสองแคว โทรศัพท์ 087-845-5220

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม