25/07/2024

สุโขทัย-จัดพิธีมอบโคพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่เกษตรกร

สุโขทัย-จัดพิธีมอบโคพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่เกษตรกร

 

   

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีมอบโคที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ตามพระราชประสงค์ จำนวน 1 คู่ มอบแก่นายอนันต์ นาคชม บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 11 ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยมีนายทวี เกตุขุนทด ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอศรีสำโรง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธี เมื่อ 27 มิถุนายน 2567 ณ วัดดอนจันทร์

   

นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า นับว่าเป็นโอกาสดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกร ที่จะได้มีโคไว้ใช้แรงงาน หรือเลี้ยงเพื่อผลิตลูก เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรที่ได้รับมอบโคพระราชทาน จะช่วยกันดูแล ขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และบังเกิดผลดีตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และขอให้มีแต่ความสุข มีรายได้และฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม