25/07/2024

ปทุมธานี จัดประชุมกรมการจังหวัดเดือนมิถุนายน 2567 กำหนดการจัดงานประจำปีของจังหวัด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปทุมธานี จัดประชุมกรมการจังหวัดเดือนมิถุนายน 2567 กำหนดการจัดงานประจำปีของจังหวัด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

 

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2567 (ครั้งที่ 6/2567) โดยมี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานในจังหวัดเข้าร่วมประชุม

 

โดยมีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 รวมทั้งติดตามความพร้อมในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดปทุมธานี และการเตรียมการโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดปทุมธานี และโครงการแสงเทียนสู่แสงธรม ที่จะจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษาของปีนี้ด้วย

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบร่วมกันในการกำหนดงานกาชาดและของดีเมืองปทุมธานี และกิจกรรมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองปทุมธานี ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประจำถิ่นให้เป็นที่แพร่หลาย และส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุม ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน และครูที่ปรึกษา จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลระดับโลก REGENERON ISEF 2024 จัดโดย Society for Science ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม