14/07/2024

ชลบุรี-ไลออน ณัฐวีรภัทร พงสินณัททิพกร (จิตติมา) นั่งนายกสโมสรไลออนส์พัทยา สัตหีบ ปีบริหาร 2567-2568

ที่โรงแรมเอเชีย พระตำหนักพัทยา จัดให้มีพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหาร สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 C ภูมิภาคที่ 4 เขต 7 และเขต 8 ปีบริหาร 2567 – 2568
โดยมีไลออน สุมาลี อุ่นพงศ์เจริญสุข ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 C ปีบริหาร 2566 – 2567 เป็นประธานในพิธี มีนายบรรจง บัณฑูรย์ประยุกต์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา อดีตผู้ว่าการฯ ภาค 310 C ร่วมเป็นเกียรติในงาน

โดยในพิธีได้จัดให้มีการประกาศสิ้นสุดวาระคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ ปี 2566 – 2567 และพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร ปีบริหาร 2567 – 2568 ประกอบด้วย เขต 7 สโมสรไลออนส์พัทยา มีไลออน โชติกา อุดมญาติ เป็นนายกสโมสรฯ สโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน มีไลออน วรัญชิต ชูสิงห์ เป็นนายกสโมสรฯ

 

ส่วนเขต 8 ประกอบด้วย สโมสรไลออนส์ พระตำหนักพัทยา มีไลออน เนาวรัตน์ แซ่อึ้ง เป็นนายกสโมสรฯ สโมสรไลออนส์ นาเกลือ พัทยา มีไลออน สมยศ ทองปลิว เป็นนายกสโมสรฯ สโมสรไลออนส์พัทยาบางละมุง มีไลออน ปริยากร ลาร์เซน เป็นนายกสโมสรฯ และสโมสรไลออนส์ พัทยา สัตหีบ มีไลออน ณัฐวีรภัทร (จิตติมา) พงสินณัททิพกร เป็นนายกสโมสรฯ

   

ซึ่งการจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่พร้อมกัน เพื่อที่จะได้ร่วมมือ ร่วมแรงใจในการบริการช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย บริการด้านสายตา ด้านสิ่งแวดล้อม เบาหวาน มะเร็งในเด็ก และโครงการหนังสือสารานุกรมไทย ดังคำว่า “We serve” เรายินดีให้บริการ / เรายินดีให้ความช่วยเหลือ

นิราช/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม