25/07/2024

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว

 

เมื่อวันที่ 25มิ.ย.67 เวลา 10.00 น.ที่ วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพ.อ.วินัย อภัยกุญชร รอง ผอ.กรมน.จังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำบริการของส่วนราชการระดับจังหวัด ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว ตามโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และประชาชนอำเภอลาดหลุมแก้ว ให้การต้อนรับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้นำส่วนราชการกว่า 50 หน่วยงานมาออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล และรับฟังปัญหาความต้องการ โดยพบว่าบางครัวเรือนมีปัญหาในการขอไฟฟ้และน้ำปะปา
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบทุนอุปการะเด็ก ของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้ว และเยี่ยมชมหน่วยงานที่มาร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ

ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน มอบพืชผักสวนครัว ตลอดจนการบริการของหน่วยแพทย์ และโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และนิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ และร้านธงฟ้าราคาประหยัด

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม