13/07/2024

มุกดาหาร “แถลงการณ์ “เครือข่ายสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร แสดงความห่วงใยถึงเยาวชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อประธานกรรมาธิการ

มุกดาหาร “แถลงการณ์ “เครือข่ายสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร แสดงความห่วงใยถึงเยาวชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อประธานกรรมาธิการ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น ณ​ ห้องประชุมมโนรมย์ 1 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร​ นางกันยกร ซาเสน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเวทีเสวนาภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ แสดงความห่วงใยถึงเยาวชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อข้อเสนอของรัฐบาลที่กำลังแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอให้สนับสนุนร่างพ.ร.บ.ฯ ของภาคประชาชนที่รณรงค์ป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ 2551 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2 ขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ

 

ซึ่งพ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกัน และลดผลกระทบจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งมิติสุขภาพ สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เครือข่ายสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสุขภาพคนเมืองมุกดาหาร อยากเห็นคนมุกดาหารได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยที่สุด มีความห่วงใยต่อข้อเสนอของรัฐบาล ต่อการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทำให้มาตรการต่างๆอ่อนแอลง เสี่ยงต่อการเพิ่มความสูญเสียต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และชีวิตประชาชน

   

จึงขอแสดงความห่วงใยและเสนอแนะความคิดเห็น ประกอบการตัดสินใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พิจารณาดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างควบคุมรอบด้าน ก่อนจะมีการสรุปรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เพราะหากแก้ไขแล้วอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กเยาวชนและเกิดปัญหาทางสังคม อยากให้ช่วยปกป้องคนรุ่นใหม่ และดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่สำคัญไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ ควรคุ้มครองและปกป้องเด็กเยาวชน เพิ่มความรับผิดชอบต่อผู้ขาย ไม่เพิ่มปัญหา ไม่เพิ่มคนเดิม และผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องได้รับการเยียวยา

ภาพ/ข่าว เดวิท โชคชัย มุกดาหาร รายงาน 092-5259777​

ข่าวที่น่าติดตาม