22/07/2024

พิษณุโลก เรือนจำกลางพิษณุโลก จัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” กลุ่มเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ตัองขังที่มีหนี้สินให้หมดไป ตามนโยบายของรัฐบาล

พิษณุโลก เรือนจำกลางพิษณุโลก จัดงาน “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” กลุ่มเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ตัองขังที่มีหนี้สินให้หมดไป ตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม โดยมี นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก และคณะทำงานกลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชนให้หมดไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) มาบรรยายพิเศษแนะนำวิธีแก้ปัญหาหนี้

 

นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม กำหนดจัดกิจกรรม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 23 โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ฯ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ที่จะถึงนี้

   

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เรื่อนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ได้สำรวจผู้ต้องขังที่มีปัญหาหนี้สินจากกองทุนทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยแยกเป็นหนึ้ของผู้ต้องขัง จำนวน 168 คน หนี้ของบุตรผู้ต้องขัง จำนวน 53 คน รวมจำนวน 221 คน โดยประสานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าว เพื่อให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาหาทางออกจากการเป็นหนี้ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม