25/07/2024

ลพบุรี ประชาชนร่วมใจทำบุญพิเศษในโอกาสครบรอบ 29 ปี อาคารหลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี ประชาชนร่วมใจทำบุญพิเศษในโอกาสครบรอบ 29 ปี อาคารหลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 09.19 น. นายเจตพงน์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกสำโรง นายนรินทร์ คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดลพบุรี เขต4 นายนุสิทธ์ ชัยประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรงนายปรีชา กิจรัตนกาญจน์ นางจุไรรัตน์ อมรรุจิ คณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลโคกสำโรง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พร้อมทั้งประชาชนต่างร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ด้วยทางโรงพยาบาลโคกสำโรง และมูลนิธิหลวงปู่บุญตา ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงบูรณะอาคารห้องพักผู้ป่วยพิเศษ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผู้ป่วยพิเศษ อาคารหลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล

     

เนื่องจากวันที่ 23 มิถุนายน2567 เป็นวันครบรอบเปิดอาคารหลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล 29 ปี อาคารดังกล่าวได้มีพิธีเปิดใช้ครั้งแรกโดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จมาเปิดอาคารหลวงปู่บุญตา89 และทรงปลูกต้นพิกุลไว้เป็นที่ระลึก ณ โรงพยาบาลโคกสำโรงเวลาได้ผ่านมาถึง 29 ปี อาคารดังกล่าวมีการชำรุดลงบ้าง ร่วมถึงห้องผู้ป่วยพิเศษในโกาสครบ 29 ปีถือเป็นปฐมมฤกษ์จะได้มีการบูรณะอาคารห้องพักผู้ป่วย จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์ ไว้ประจำห้องห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาได้ดีมากยิ่งขึ้น และหวังว่าโครงการนี้ จะเกิดผลสำเร็จ เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย ผู้ที่มีความจำเป็นต้องมาใช้ห้องผู้ป่วย และคณะแพทย์อย่างมาก

     

โดยพิธีช่วงเช้ามีจัดพิธีบวงสรวงสักการะบูชาพระคุณหลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป ใส่บาตรพระเป็นอาหารแห้ง เพื่อนำสิ่งของมอบต่อผู้ป่วย คนชรา ผู้ร่วมงานถวายปัจจัยสมทบทุนในการบูรณะฯ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เสร็จแล้วกรวดน้ำอุทิศบุญถวายแด่หลวงปู่บุญตา วิสุทธสีโล ผู้ล่วงลับในโรงพยาบาลโคกสำโรง รับพรจากพระคุณเจ้า รับมอบของที่ระลึก
ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูภัทรปัญญาวุธ (พระครูเภก) เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง พร้อมทั้งเจ้าคณะตำบลจากวัดต่างๆในเขตอำเภอโคกสำโรง

ท่านที่จะร่วมบริจาคสามารถโอนเข้าบัญชีวัดสิงห์คูยาง สาธารณะสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี
114-1-41540-2
โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร
081 383 3444 และเบอร์ 086 065 4834

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม