14/07/2024

คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 (JTOP) จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์การศึกษา การกีฬาพร้อมทุนการศึกษา อาหารกลางวัน

คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 (JTOP) จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์การศึกษา การกีฬาพร้อมทุนการศึกษา อาหารกลางวัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือ ไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 (JTOP) โดยมี นายแพทย์ นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร ประธานรุ่น JTOP 2 , ดร.อารดา มหามิตร ครูใหญ่ร่วมหลักสูตร JTOP และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง พร้อมคณะนักศึกษาในหลักสูตร JTOP รุ่นที่2 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) มอบอุปกรณ์การศึกษา การกีฬาพร้อมทุนการศึกษา อาหารกลางวันให้กับน้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านคลองน้อย ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 150 คน และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ปันน้ำใจให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติลดโลกร้อน
ตามนโยบายของ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานที่ปรึกษา

ข่าวที่น่าติดตาม