13/07/2024

ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายถวายมหาสังฆทาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 20 ปี

ปทุมธานี-วัดพระธรรมกายถวายมหาสังฆทาน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อเนื่อง 20 ปี
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยถึงโครงการดีๆ ของวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ที่ได้มีกิจกรรมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายมหาสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 170 โดยจัดมาอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ภายในพิธีได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง เป็นประธานสงฆ์ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 20 ครั้งที่ 170 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 135 จำนวน 44 กองทุน โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณา ไกรดิษฐ์ ปลัดอาวุโส อำเภอบางกล่ำ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมทั้งถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง www.zoom.com ,www.gbnus.com โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ภายในงานภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ส่วนภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 135 พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 170 ต่อด้วยพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกกล่าวความในใจ เปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก และมอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ตำรวจ
สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง จังหวัดตรัง กล่าวตอนหนึ่งว่า “ การจัดกิจกรรมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แสดงน้ำใจ ให้กำลังใจ ความเป็นอยู่ของคุณครู และนักเรียนที่อยู่ทางใต้ เดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายสูงมาก หลายปีมาแล้วที่เราทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงน้ำใจ และระลึกถึง คิดถึง ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การถวายสังฆทาน การนิมนต์สงฆ์ทางใต้มาถวายสังฆทาน 323 วัด เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับเรื่องถวายสังฆทานมาก เหมือนที่เราได้ถวายกันวันนี้ อานิสงส์นั้นมีมาก”
ทั้งนี้พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับพุทธบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาแสงธรรมไม่ให้ดับสูญไปจากดินแดนภาคใต้ พร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้เข้มแข็งขึ้น จัดครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 20 ครั้งที่ 170 และจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบแล้ว 40,000 กว่ากองทุน ข้าวสารอาหารแห้งมอบช่วยเหลือพระสงฆ์เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ครู และประชาชน ในพื้นที่เสี่ยงภัยกว่า 6,000 ตัน.

ข่าวที่น่าติดตาม