24/07/2024

ชุมพร – เร่งตรวจไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบจากการใช้เครื่องชั่ง

ชุมพร – เร่งตรวจไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบจากการใช้เครื่องชั่ง

 

 

ชุมพร – จัดชุดลงตรวจเครื่องชั่งตามจุดรับซื้อผลไม้ คุ้มครองเกษตรกรผู้ผลิต รักษาความเป็นธรรมทางการค้า

วันที่ 21 มิถุนายน 2567  นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอหลังสวน, นางสาวยุพาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร หัวหน้าชั่งตวงวัดชุมพร บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี), สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกระบี่, สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดสงขลา และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร  ดำเนินการตรวจสอบเครื่องชั่งตามจุดรับซื้อผลไม้ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 17 – 24 มิถุนายน 2567 เพื่อเป็นการคุ้มครองเกษตรกรผู้ผลิต รักษาความเป็นธรรมทางการค้า ไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบจากการใช้เครื่องชั่งในการซื้อขายผลไม้ (ทุเรียน – มังคุด) โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ติดป้ายรับรองมาตรฐานเครื่องชั่ง ซึ่งทางสำนักงานชั่งตวงวัดชุมพร ได้ตรวจสอบเครื่องชั่ง  ณ ตลาดมรกต ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างความเป็นธรรมกับให้เกษตรกรในการจำหน่ายสินค้าเกษตร

สำหรับราคารับซื้อทุเรียน ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยราคาทุเรียนเกรด A B ราคา 125 – 145 บาท/กก.  เกรด C ราคา 90 – 110 บาท/กก.  เกรดตกไซส์ ราคา 80 – 100 บาท/กก. ทั้งนี้จังหวัดชุมพรได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการดูแลการซื้อขายทุเรียนให้กับเกษตรกร และทางจังหวัดเองยังได้เข้มงวดในเรื่องทุเรียนคุณภาพ โดยมีกระบวนการตั้งแต่กำหนดวันตัด เพื่อให้ได้ทุเรียนแก่ ซึ่งที่มาเยี่ยมชมล้งในวันนี้ เพื่อมาดูมาตรการ หรือกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อให้ทราบว่าทุเรียนที่ออกไปจากล้งแห่งนี้ มีการทำเครื่องหมายที่ทุเรียนทุกลูก ทำให้ทราบว่าออกมาจากที่ไหน รวมทั้งวันเวลาที่ออก เป็นกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ ทำให้ทราบที่มาของทุเรียน ซึ่งจะทำให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพออกไปสู่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ ได้มีการร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเครือข่ายฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง เฝ้าติดตามและตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มี การกดราคารับซื้อ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย และขอแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการที่รับซื้อทุเรียน หากมีการกดราคารับซื้อ จะมีโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ยังได้ขอความร่วมมือล้ง เมื่อมีการเปิดรับซื้อแล้ว ต้องขึ้นราคารับซื้อทันที เพราะเป็นเงื่อนไข ข้อกำหนดโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่กำหนดเอาไว้ว่าทันทีที่เปิดรับซื้อ ต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ และเครื่องชั่งน้ำหนัก จะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีมาตรฐาน ถูกต้อง และผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ อีกด้วย

 

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514