14/07/2024

ปทุมธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567

ปทุมธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567

 

 

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปทุมธานี ปี 2567 โดยอุตุนิยมวิทยาจังหวัดปทุมธานี ได้คาดการณ์ปริมาณฝนในจังหวัดปทุมธานีในปีนี้ว่า จะมีฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน แต่ปริมาณฝนโดยรวมอาจน้อยกว่าค่าปกติ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึง 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567

 

รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย และแผนเผชิญเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ พร้อมกันนี้ โครงการชลประทานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ได้ชี้แจงการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ การติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนต่าง ๆ ในพื้นที่ ตามความรับผิดชอบ

 

ทั้งนี้ ในจังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง และพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง (แม่น้ำเจ้าพระยา) ที่มักเกิดเป็นประจำในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 10 ตำบล และอำเภอสามโคก จำนวน 11 ตำบล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ และพื้นที่เสี่ยงจากการระบายน้ำฝน ได้แก่ อำเภอลำลูกกาและอำเภอหนองเสือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักรับน้ำจากจังหวัดสระบุรีและนครนายก โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้สำรวจจุดที่คันกั้นน้ำมีระดับต่ำด้วย เพราะหากระดับน้ำสูงก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เช่นกัน พร้อมทั้งให้สำรวจตรวจสอบเครื่องสูบน้ำที่มีทั้งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม