22/07/2024

พิษณุโลก หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” ของปีงบประมาณ 2567 ที่วัดป่าสัก ม.8 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” ของปีงบประมาณ 2567 ที่วัดป่าสัก ม.8 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

 

วันนี้ (19 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. วัดป่าสัก ม.8 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานเปิดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก” ืพร้อมด้วย นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ

พร้อมนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน นายณรงค์ไชย บุตตวงค์ นายอำเภอพรหมพิราม แนะนำหัวหน้าส่วนในระดับอำเภอ พร้อมนำเสนอปัญหาความต้องการในพื้นที่ ดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ทดแทนสายเดิม) จากปากคลองฉลองถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 2 บ้านมะต้อง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ในการนี้ ผู้ว่าฯมอบประกาศเกียรติคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น 3 ราย

 

 

ได้แก่ ๑ นายวิโรจน์ นกจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒) นายสบาย จันทร์นา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ผลงานดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม

 

๓) นายอนันต์ เวชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ด้านการขับเคลื่อนแผ่นการดำเนินงานพิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะอีกทั้ง มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , ทุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 14 ทุน จักรยาน 6 คัน พันธุ์ผักสวนครัว พันธุ์ปลา และถุงน้ำใจ 100 ถุงและพบปะประชาชนตำบลวังยาง เดินเยี่ยมชมบูธ นิทรรศการ ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับชาวบ้าน

 

นอกจากนี้ ในช่วงพบปะชาวบ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เน้นย้ำกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ ติดตามข่าวสารสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก และบอกเล่าถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากนั้นเดินเยี่ยมชมบูธบริการของหน่วยงานราชการซึ่งวันนี้มีจำนวน 84 หน่วยงาน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม