22/07/2024

พัทยา หลายหน่วยงาน ร่วมหารือลดอุปสรรคและเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ

หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดชลบุรี จัดประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ เพื่อลดอุปสรรค และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ

วันที่ 19 มิ.ย.67 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคปดารา รีสอร์ท พัทยา นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ เพื่อลดอุปสรรคและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการในพื้นที่ ในการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมกับหอการค้าไทย โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง, นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี นายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรี, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว

   

นายอำนาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ในภาพรวม GPP มูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทุกภาคธุรกิจมีการขยายตัวในเชิงบวก โดยธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร มีอัตราการขยายตัวสูง แต่ยังคงมีผลกระทบในด้านการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะสูง ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับภาพรวมของประเทศ ที่ประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลง ส่วนภาคการท่องเที่ยวและบริการในช่วงปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากนักท่องเที่ยวยังเพิ่มขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ยังคงมีในส่วนของเส้นทางการท่องเที่ยว ที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวได้ทั่วทุกพื้นที่ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการให้ครบวงจรได้

     
ทั้งนี้ การประชุมหารือร่วมกันในวันนี้ เพื่อร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการลดอุปสรรคการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและแนวทางการแก้ไขเพื่อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดชลบุรี มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ไปสู่การหมุนเวียนในด้านเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม