21/07/2024

พังงา-ผวจ.เปิดงานแสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงาครั้งที่1″IDENTITY BY PHANGNGA”

พังงา-ผวจ.เปิดงานแสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงาครั้งที่1″IDENTITY BY PHANGNGA”

เมื่อวันที่19 มิ.ย. 67 ณ ที่เทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงาครั้งที่1 “Identity By Phangnga” พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมคะเน โพธิ์ศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมเนียม บำรุง นายอำเภอกะปง นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม พาณิชย์จังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก

โดยนางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม พาณิชย์จังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงา ปี 2567 มีกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมจำหน่ายสินค้า ซึ่งมีการจัดงานแสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงาทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2561 ณเทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงา สำหรับครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณเซ็นทรัลอุดรธานี บริเวณHellชั้น 4 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2567 ณเซ็นทรัลพระราม 2 บริเวณ Hell ชั้น 4 เขตบางขุนเทียนกรุงเทพฯ

 

และครั้งที่ 4 วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2561 ณศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การแสดงดนตรีกับศิลปินมากมาย เป็นประจำทุกวันกิจกรรมส่งเสริมการขายรถแลกแจกแถม มูลค่า 40,000 บาทการจับคู่ธุรกิจและการจำหน่ายสินค้า ภายในงานซึ่งตามโครงการจะมีเพียง 40 คูหาแต่เนื่องจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพังงาสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมากผู้จัดจึงเพิ่มจำนวนคูหาให้สามารถจำหน่ายสินค้าภายในงานรวม 100 คูหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป

 

ทางด้านนายสุพจน์ รอดเรือน ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงามีสินค้าอัตลักษณ์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนซึ่งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI แล้วจำนวน 4 ชนิดสินค้า ได้แก่ ทุเรียนสาริกาพังงา ข้าวไร่ดอกข่าพังงา มังคุดทิพย์พังงา และปลิงทะเลเกาะยาว นอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปสินค้าชุมชน อาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นมีชื่อเสียง และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพังงาปีละ หลายล้านบาทสินค้าอัตลักษณ์เหล่านี้ยังขาดการพัฒนาในหลายๆด้าน

 

จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อยอดทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ตอบโจทย์แก่ผู้บริโภค ในยุคปัจจุบัน การจัดทำแจ็คเก็ตการบอกเล่าเรื่องราว ประวัติความเป็นมา Story และ การจัดทำ QR Code ให้สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการตลาดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดให้มีภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า เกิดความประทับใจและสามารถ สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการเพิ่มมากยิ่งๆขึ้นไป

ภาพข่าว
นานพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม