25/07/2024

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปอส .ตร.)เตือนภัย มิจฉาชีพออนไลน์ ผนึกกำลังให้ความรู้กับทหารเป็นแนวร่วมตำรวจ ให้ความรู้กับข้าราชการทหารเพื่อเผยแพร่ความรู้ป้องกันภัยบอกต่อให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปอส .ตร.)เตือนภัย มิจฉาชีพออนไลน์ ผนึกกำลังให้ความรู้กับทหารเป็นแนวร่วมตำรวจ ให้ความรู้กับข้าราชการทหารเพื่อเผยแพร่ความรู้ป้องกันภัยบอกต่อให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ปฎิบัติหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ทาง พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผช.ผบ.ตร. ในฐานะ รอง.ผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติส่งทีมวิทยากร ศปอส.ตร. ไปบรรยายให้กับกรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยจับมือกันทำกิจกรรมบรรยายเกี่ยวกับภัยไซเบอร์ให้กับข้าราชการทหารในสังกัดนำความรู้ที่จะได้รับ บอกต่อไปยังครอบครัวและพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนร่วมงานตลอดจนประชาชนเพื่อให้มีภูมิวัคซีนไฟเบอร์ในการป้องกันภัยอันตรายจากมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆ 🩷 พันตำรวจเอก ภัคพงศ์ สายอุบล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทาง ศปอส.ตร. ซึ่งมี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธ์ุเพ็ชร์ รรท.ผบ.ตร. /ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผช.ผบ.ตร./ รอง.ผอ.ศปอส.ตร.พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท./เลขา ศปอส.ตร.และ พล.ต.ต.ฐากูร นิ่มสมบุญ ผบก.ทท.2/หน.ฝ่ายเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้อนุมัติและสั่งการให้ ทีมวิทยากรบรรยาย นำโดย พล.ต.ต.ชูศักดิ์ ขนาดนิด ผบก. และ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก. ในสังกัด ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปอส.ตร.) และทีมยังเติร์กกากีนั้ง โดยการเชิญมาบรรยายและร่วมทำกิจกรรมของ หน่วย กรมกิจการพลเรือนทหารบก กสท.กร.ทบ.จัดอบรม “การเสริมทักษะกำลังพลเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศด้านกิจการพลเรือน” ในวันที่ 25-26 มิ.ย.67 ณ โรงแรมฟอรัมพาร์ค สาธร กท.
ทางด้าน พันตำรวจเอก ภัคพงศ์ สายอุบล กล่าวทิ้งท้ายว่า การร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำลังพลของทั้งสองหน่วยเพื่อได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและนำเอาความรู้นั้นไปเผยแพร่ให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของตัวเองตลอดจนประชาชนเพื่อให้ได้ระมัดระวังภัยรูปแบบใหม่เป็นอาชญากรรมทางอากาศที่อันตรายร้ายแรงในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้มีภูมิต้านทานเป็นเสมือนวัคซีนไซเบอร์ในการป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้รอดพ้นจากภัยมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นมารูปแบบใหม่สร้างความเสียหายให้กับตนเองครอบครัวและประเทศชาติเป็นอย่างมาก
จึงขอเชิญท่านที่สนใจฟัง “รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร ที่ให้ความรู้กับผู้เข้ารับฟังรับชมได้เป็นอย่างดี

งานนี้ พลาดไม่ได้ 🩷

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม