23/07/2024

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา พร้อมนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการให้ความช่วยเหลือ

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา พร้อมนายกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการให้ความช่วยเหลือ

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ายปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและนักเรียนทุน จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น จากภาครัฐ รวมทั้งสอบถามปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการดำรงชีพ ด้านการศึกษา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเยาวชนผู้ที่ได้รับทุน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้นให้กับทั้ง 4 รายด้วย

 

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม