21/07/2024

ลพบุรี-จัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ลพบุรี-จัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.10 น. ที่ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี นายเจตน์พงษ์ โชคสวัสดิ์วรกุล นายอำเภอโคกสำโรง นำส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เดินเชิญธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ มอบให้แก่นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเมืองลพบุรี และส่วนราชการเพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ส่งต่อให้ขบวนจักรยานเพื่อนำไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี ระยะทาง 24 กิโลเมตร

โดยภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ได้มีการจัดตั้งนิทรรศการและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นโดย ครู ก จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งฉายภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย นอกจากนี้มีการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมีนักเรียน นักศึกษา จิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 800 คน

 

ซึ่งกิจกรรมในช่วง 17.30 น. จะมีพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีกรแสดงของเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย การรำถวายพระพร จาก วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชน จาก โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) การแสดงของชาติพันธุ์ลาวเวียง จาก ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล

 

การแสดงของชาติพันธุ์ไทยพวน การแสดงของชาติพันธุ์ไทยรามัญ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ ตอน พระรามราชสุริยาวงศ์ และการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
สำหรับกำหนดการ ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 โดยจะเริ่มต้นที่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของจังหวัดลพบุรีที่จะทำการส่งมอบธงต่อให้กับจังหวัดสิงห์บุรี ณ เทวาลัยพระพรหม จังหวัดสิงห์บุรี ต่อไป

 

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม