21/07/2024

เพชรบูรณ์ ไอเดียเก๋ เด็กนักเรียนนำต้นสักทอง ไม้มงคล ทำพิธีไหว้ครู พร้อมร่วมกันปลูก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน

เพชรบูรณ์ ไอเดียเก๋ เด็กนักเรียนนำต้นสักทอง ไม้มงคล ทำพิธีไหว้ครู พร้อมร่วมกันปลูก เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหอประชุม โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายชนินทร์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญ ที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต
ซึ่งในปีนี้ นับว่าแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา นอกจากนักเรียน จะนำกรวยกระทงดอกไม้ ที่ประกอบด้วย ดอกเข็ม ดอกมะเขือ หญ้าแพรก และข้าวตอกตามปกติแล้วนั้น กิจกรรมในวันนี้ ยังพบว่าเด็กๆ มีการนำต้นสักทอง ซึ่งถือเป็นไม้มงคล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมไหว้ครู เนื่องจากมีความเชื่อว่า ต้นสักทอง หมายถึง การมีศักดิ์ศรี การมีเกียรติ นอกจากนั้น คำว่า “สัก” หรือ “สักกะ” ยังหมายถึง พระอินทร์ ผู้ซึ่งมีอำนวจบารมียิ่งใหญ่ ที่อยู่บนสรวงสวรรค์ จึงนิยมนำต้นสักทองปลูกไว้เป็นพันธุ์ไม้มงคล เพื่อให้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ และความเจริญรุ่งเรือง ดั่งความหมายของไม้สักทอง

   

โดยมี นายสมพงษ์ มหาวังศ์ นายอำเภอหนองไผ่ ร่วมนำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนทุกระดับชั้น ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ลงมือปลูกต้นสักทอง จำนวนกว่า 100 ต้น ตลอดแนวรั้วโรงเรียนบ้านเนินมะค่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยลดภาวะโลกร้อน ได้อีกทางหนึ่งด้วย
จากการสอบถาม นายสมพงษ์ มหาวังศ์ นายอำเภอหนองไผ่ เปิดเผยว่า หลังจากพิธีไหว้ครู ทางโรงเรียนบ้านเนินมะค่า ก็ได้จัดกิจกรรม ในการปลูกต้นไม้ เป็นต้นสักทอง ก็เป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์ เนื่องจากปัจจุบัน ต้นไม้เริ่มลดน้อยถอยลงเรื่อยๆ เนื่องจากปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรต่าง ๆ วันนี้ก็มาช่วยกัน ทำสถานที่ให้มีความร่มเย็น ก็ขอแสดงความชื่นชม ต่อแนวคิดของทางโรงเรียน ที่นำแนวคิดสร้างสรรค์มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

    

ขณะที่ นายเอนก ศรีสังข์ นายกเทศ นายกเทศมนตรีตำบลบัววัฒนา กล่าวว่า ที่จริงแล้ว พื้นที่ตำบลบัววัฒนาก็เป็นพื้นที่ป่าอยู่แล้ว แต่ก็มีความเสื่อมโทรมไปมาก จึงมีแนวคิดว่า อยากให้กิจกรรมนี้ เป็นตัวอย่างให้กับตำบลบัววัฒนา และโรงเรียนในพื้นที่ ก็อยากสนับสนุนให้ช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ให้สมบูรณ์ขึ้น
ทางด้าน นางปัทมา พุทธแสน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เผยว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เพราะการปลูกต้นไม้นั้น จะทำให้โลกของเราลดภาวะโลกร้อน โดยทางเขตฯของเรา ก็ได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดูแลเรื่องสถานศึกษา ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น เพื่อการจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน โดยตนเองนั้น ซึ่งเป็นตัวแทนของเขตฯ ก็จะนำโครงการปลูกต้นสักทองนี้ ไปเผยแพร่ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 185 โรงเรียน

 

ส่วน นายชนินทร์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า เผยว่า ได้นำแนวคิด ในการปลูกต้นไม้ การไหว้ครูด้วยต้นไม้ โดยการใช้ต้นสักทอง ซึ่งถือเป็นไม้มงคล ที่เชื่อว่า “สัก” หรือ “สักกะ”ที่แปลว่าพระอินทร์ ซึ่งถือว่าทุกคนเคารพบูชา จึงได้นำต้นสักทองมาเพื่อประกอบพิธี ซึ่งพิธีไหว้ครูในปีนี้ เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็ให้นักเรียนทุกคน ได้รู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำต้นไม้ มาปลูกด้วยสองมือของเรา ทำให้โลกของเราน่าอยู่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อน ส่งต่อไปยังชุมชนภายนอก ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสืบไป

ข่าวที่น่าติดตาม