13/07/2024

ปทุมธานี บรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัดปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ผ่านการเลือกจาก 7 อำเภอมารายงานตัวครบจำนวน 247 คน

ปทุมธานี บรรยากาศการเลือก สว.ระดับจังหวัดปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ผ่านการเลือกจาก 7 อำเภอมารายงานตัวครบจำนวน 247 คน

 

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.ผู้สื่อรายงาน บรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดปทุมธานี เดินทางมารายงานตัวกันอย่างคึกคัก โดยแสดงหลักฐานในการรายงานตัว ภายในเวลา 09.00 น. โดยมี นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผอ.สนง.กกต.จว.ปท นายสมเกียรติ คงดี ผู้ตรวจการ เขต 1 นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี และคณะกรรมการระดับจังหวัดปทุมธานี ร่วมดูแลความเรียบร้อย

 
จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดปทุมธานี ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน เพื่อความถูกต้อง ก่อนจะให้มีการลงคะแนนเลือกในรอบแรกคือ การเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน จำนวน 19 กลุ่ม โดยจังหวัดปทุมธานีมีกลุ่มที่ไม่ต้องเลือกในรอบแรก เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 5 คน จำนวน 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพ ทำนา ปลูกพืชล้มลุก ส่วนการเลือกในรอบที่ 2 ต้องดำเนินการจับสลากแบ่งสาย จำนวน 4 สาย ได้แก่ สาย ก/ สาย ข/ สาย ค/ และสาย ง โดยแต่ละสายจะมีจำนวนกลุ่มเท่ากันคือสายละ 5 กลุ่ม

 
ทั้งนี้ จะได้ผู้สมัครที่ผ่านการเลือกระดับจังหวัดปทุมธานี กลุ่มละ 2 คน รวม 40 คน ซึ่งต้องไปรายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น. ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม อาคาร 4 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อเข้ารับการเลือกในระดับประเทศต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม